Disclaimer

I currently work in Linnateatteri's (a Finnish theatre located in the city of Turku) marketing and PR department. All opinions expressed in this blog are my own and in no way affiliated with my employer.

To ensure my blogging is and will remain ethically transparent, I have made the following decisions regarding the content of this blog:

  • I will not discuss Linnateatteri's current or upcoming repertoire.
  • I will not discuss other Turku-based professional, Finnish-speaking theatres' current or upcoming repertoire.

I will always make it clear if the theatre whose production I'm reviewing invited me to watch the show for free.

Theatrically Speaking follows Council for Mass Media in Finland's Guidelines for Journalists.

Contact me: siiri.liitia[at!]gmail.comHaluan varmistaa, että Theatrically Speaking -blogin toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä lukijoiden että käsittelemieni teattereiden näkökulmasta.

Työskentelen tällä hetkellä Linnateatterin viestintäsuunnittelijana. Blogini ei liity työhöni millään tavalla, eivätkä työnantajani toiminta tai mielipiteet vaikuta millään tavoin blogikirjoitusteni sisältöön.

Varmistaakseni blogini journalistisen riippumattomuuden olen tehnyt seuraavat blogin sisältöä koskevat periaatepäätökset:

  • Tässä blogissa ei käsitellä Linnateatterin nykyistä tai tulevaa ohjelmistoa. 
  • Tässä blogissa ei käsitellä turkulaisten suomenkielisten ammattiteatterien nykyistä tai tulevaa ohjelmistoa.

Termillä "käsittely" viitaan ohjelmiston esittelyyn ja arvostelemiseen. Jos konteksti syystä tai toisesta vaatii minua ottamaan esille Linnateatterin nykyisen tai tulevan ohjelmiston, teen tekstissä selväksi oman yhteyteni teatteriin.

Vuosina 2015–2017 työskentelin Turun kaupunginteatterissa.

Mainitsen blogitekstieni yhteydessä aina, jos käsiteltävä teatteri on tarjonnut minulle ilmaisen lehdistölipun käsiteltävään teokseen.

Theatrically Speaking -blogi noudattaa journalistin ohjeita.

Ota yhteyttä: siiri.liitia[at!]gmail.com

No comments:

Post a Comment