Disclaimer

All opinions expressed in this blog are my own and in no way affiliated with my current or past employers.

In 2015–2017, I worked in Turun kaupunginteatteri's and Linnateatteri's marketing and PR departments. During my employment in said theatres, I refrained from discussing their current or future repertoire in my blog.

I will always make it clear if the theatre whose production I'm reviewing invited me to watch the show for free.

Theatrically Speaking follows Council for Mass Media in Finland's Guidelines for Journalists.

Contact me: siiri.liitia[at!]gmail.comHaluan varmistaa, että Theatrically Speaking -blogin toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä lukijoiden että käsittelemieni teattereiden näkökulmasta.

Blogini ei liity työhöni millään tavalla, eivätkä nykyisten tai entisten työnantajieni toiminta tai mielipiteet vaikuta millään tavoin blogikirjoitusteni sisältöön.

Olen työskennellyt vuosina 2015–2017 viestinnän tehtävissä Turun kaupunginteatterin ja Linnateatterin myynti- ja markkinointiosastoilla. Työsuhteideni aikana en käsitellyt blogissani työnantajieni silloista tai tulevaa ohjelmistoa.

Mainitsen blogitekstieni yhteydessä aina, jos käsiteltävä teatteri on tarjonnut minulle ilmaisen lehdistölipun käsiteltävään teokseen.

Theatrically Speaking -blogi noudattaa journalistin ohjeita.

Ota yhteyttä: siiri.liitia[at!]gmail.com

No comments:

Post a Comment